หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลี S. เกาหลีเพื่อสอบสวน Google, Apple, ONE Store เหนือข้อกล่าวหาเรื่องการเรียกเก็บเงินในแอปที่ผิดปกติ

หน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวัน […]